• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • TBA
  • GitHub
  • Flickr

אליפות הלגו של כפר יונה

נושא האתגר: כלי תחבורה (מטוסים, מכוניות, משאיות, חלליות, מסוקים, צוללות)

תקנון האירוע והתחרות:

מרגע חשיפת האתגר, ישנם כמה ימים ספורים בהם אתם יכולים לבנות את הדגם שלכם, כדי להציג את הדגם ולהשתתף בתחרות עליכם להירשם לתחרות ולשלם דמי הרשמה בסך 50 ₪ . (כל משתתף מקבל חולצה).

פרסים יחולקו למקומות הראשונים.

התחרות תתקיים בשתי קבוצות גיל: גן חובה -כיתה ג' וכיתות ד'- ז'.

חוקי התחרות:

  1. גודל הדגם לא יעלה על 50*50*50 ס"מ.

  2. אסור להשתמש בקיטים מוכנים. (דגמי לגו שקונים מוכנים וצריך רק להרכיב על פי הוראות).

  3. כל משתתף רשום יכול להציג בתחרות דגם אחד בלבד.

התחרות תהיה במבנה הרובוטיקה של BumbleB - המבנה האדום סמוך למגרש כדורגל.